| Кумитаи Ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тоҷикӣ      Русский      English
"Зарур аст, ки мо ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист,олами
наботот ва ҳайвонот, вазъи экологӣ муносибати ҷиддӣ
нишон диҳем ва бо ин мақсад ба таҷдиди назар дар
масъалаи такмили қонунгузорӣ дар ин соҳа ноил гаштем."
Эмомалӣ Раҳмон
Меню
 • АСОСӢ
 • ОИДИ КУМИТА
 • ФАЪОЛИЯТ
 • ҲАМКОРИҲО
 • ҚОНУНГУЗОРӢ
 • МАРКАЗИ АХБОРИ ЭКОЛОГӢ
 • ЭЪЛОНҲО
 • Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
  КИТОБИ СУРХИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
      КИТОБИ СУРХИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН Нашри дуюм (бо тағйиру иловаҳо) ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ Дар нашри дуюми Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон 267 намуди растаниҳо ва 222 намуди ҳайвонот, ки ба гурӯҳи намудҳои нодир ва дар зери таҳдиди маҳвшавӣ қарордошта мансуб мебошанд, дохил карда шудааст. Дар китоб мавқеи таснифотӣ, номҳои лотинӣ ва тоҷикӣ, мақоми ҳифз, хусусиятҳои биологӣ ва экологӣ, тадбирҳои ҳифз, харитаи паҳншавӣ ва аксҳои ҳар як намуди растанӣ ва ҳайвонот оварда шудааст. Китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати давлатӣ буда, барои кормандони соҳаҳои ҳифзи муҳити зист, ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда, хоҷагии ҷангал, мутахассисони соҳаҳои ботаника ва зоология, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳҳои олӣ ва оммаи васеи хонандагону дӯстдорони табиат тавсия карда мешавад.      КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН Второе изданиеи (с изменениями и дополнениями) на таджикском, русском и английском языках Во второе издание Красной книги Республики Таджикистан занесено 267 видов растений и 222 вида животных, относящихся к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. В книге для каждого вида растений и животных приведены данные по систематическому положению, таджикские, русские, английские названия видов, статус охраны, особенности биологии и экологии, меры охраны, карты распространения и фотографии. Красная книга является государственным документом и рекомендуется работникам сферы охраны окружающей среды, особоохраняемых природных территорий, лесного хозяйства, специалистам – ботаникам и зоологам, преподавателям и студентам вузов, широкому кругу читателей и любителям природы.      THE RED BOOK OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN Second Edition (with changes and amendments) in Tajik, Russian and English languages The Second edition of The Red Book of the Republic of Tajikistan includes 267 types of plants and 222 species of animals categorised as rare and critically endangered species. Classification status, Tajik, Russian and English names of species, conservation status, biological and environmental characteristics, conservation measures, distribution maps and photos are given in the Book. The Red Book is a national document recommended to sector-specific employees of environmental protection, specially protected natural areas, forestry management, botany and zoology specialists, university lecturers and students and the broader circle of readers and nature lovers.


  Барои дарёфти ҳуҷҷат онро пахш кунед:  .
  Файл:  Загрузить